Logo

Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce

Date

Monday, August 26, 2024

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Entry fee:
99,00zł
Required fields

Payment via

paypal

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja została powołana do życia 27 czerwca 2018 r. z inicjatywy rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Celem naszej Fundacji jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi. Nasze osobiste doświadczenia sprawiły, że zaczęliśmy działać prężniej, na dużo większą skalę.Do naszych głównych zadań należy prowadzenie grupy wsparcia na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami dzieci z mutyzmem wybiórczym, ich nauczycielami i specjalistami.

Super oferta webinarów w Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja !!!


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ogłaszamy promocję na webinar “Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce” prowadzony przez Adę Rogowską.


Ada Rogowska - pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej według Swietłany Masgutowej.


Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni również funkcję koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. W roku 2019 i 2022 brała udział w szkoleniach prowadzonych przez Maggie Johnson. Autorka wielu artykułów o mutyzmie wybiórczym.


Warunki promocji


Jeżeli jednocześnie zgłaszane są dwie osoby, np.:

* z tej samej placówki

* rodzic i nauczyciel

* rodzic i specjalista

* dwóch członków rodziny


wówczas zamiast 198 zł cena wynosi 150 zł!


Dostęp dla 1 osoby to 99 zł


- opłaty należy dokonać przelewem tradycyjnym na konto Fundacji 87 1240 1444 1111 0010 8384 3250 w tytule należy wpisać “Webinar promocyjny + data + imię i nazwisko wpłacającego”

- potwierdzenie przelewu oraz dane osób biorące udział w promocji (imiona , nazwiska , adresy e-mail) proszę wysłać mailem na adres : szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl

- wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować pod adres szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub telefonicznie pod nr 699 848 986


Podczas webinaru dowiecie się Państwo, jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują to zaburzenie oraz dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.) miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje.


Przyjrzyjmy się rodzajom obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływowi na terapię dziecka, a także etapom swobodnego mówienia oraz podstawowym technikom służącym pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego. Omówiona zostanie również istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą a rodzicami dziecka - od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.


Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem( Może trafić do SPAM lub innych folderów poczty).


 Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webinarze pod nr tel. 699 848 986 (SMS).


 Data: 26.08.2024 r. godz. 18.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu).


 Cena: 99 zł.


RODZICU! Poinformuj placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko, o możliwości uczestniczenia kadry pedagogicznej w webinarze. Skontaktuj się z nami wysyłając informację na adres: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub pod nr telefonu 699848986


  * Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.

  * webinar nie będzie nagrywany - zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

   * W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl


 W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:


-szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub

-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej lub

-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Edyty Gonczar.


Ada Rogowska

Pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej według Swietłany Masgutowej. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni również funkcję koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. W roku 2019 i 2022 brała udział w szkoleniach prowadzonych przez Maggie Johnson. Autorka wielu publikacji o mutyzmie wybiórczym.Współautorka podręcznika " Dziecko z mutyzmem wybiórczym w szkole".