Logo

"Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce"

Date

Wednesday, February 23, 2022

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Jesteś:
  • This field is required.
This field is required.
Entry fee:
99,00zł
Required fields

Payment via

paypal

Before buying your ticket, please check the tech requirements for joining the event here.

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja została powołana do życia 27 czerwca 2018 r. z inicjatywy rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Celem naszej Fundacji jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym dotkniętym mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi. Nasze osobiste doświadczenia sprawiły, że zaczęliśmy działać prężniej, na dużo większą skalę.Do naszych głównych zadań należy prowadzenie grupy wsparcia na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami dzieci z mutyzmem wybiórczym ich nauczycielami i specjalistami

Fundacja Mutyzm wybiórczy Reaktywacja zaprasza na spotkanie, w którym prowadząca przekaże niezbędną wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę mutyzmu wybiórczego oraz umożliwiającą podjęcie skutecznej pracy nad pokonaniem lęku przed mówieniem.

Podczas webinaru dowiecie się Państwo, jakie czynniki predysponują, wywołują i podtrzymują to zaburzenie oraz dlaczego najlepszą formą terapii jest praca w środowisku (przedszkolu, szkole itp.) miejscu, gdzie lęk przed mówieniem występuje.

Przyjrzyjmy się rodzajom obciążenia komunikacyjnego oraz ich wpływowi na terapię dziecka, a także etapom swobodnego mówienia oraz podstawowym technikom służącym pracy nad pokonaniem mutyzmu wybiórczego. Omówiona zostanie również istota współpracy między lekarzem psychiatrą-poradnią-przedszkolem/szkołą a rodzicami dziecka - od diagnozy poprzez wdrożenie odpowiedniego planu działania.

Aby dołączyć do webinaru należy wykupić dostęp przez Paypal (posiadanie konta na paypal nie jest wymagane). Po opłaceniu, na maila zostanie wysłany link z dostępem. Prosimy o prawidłowe wpisanie swoich danych oraz o potwierdzenie otrzymania maila z linkiem do uczestnictwa w webinarze pod nr tel. 699 848 986 (SMS).

Data: 23.02.2022 r. godz. 18.00-20.30 (prosimy o zalogowanie się

15 minut przed spotkaniem w celu sprawdzenia sprzętu).

Cena: 99 zł.

RODZICU! Poinformuj placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko, o możliwości uczestniczenia kadry pedagogicznej w webinarze. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności, jeśli przedszkole/szkoła skontaktuje się z nami wysyłając informację na adres: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl.

Zaświadczenia będą wysyłane w ciągu 7 dni na podany adres e-mail.

Webinar nie będzie nagrywany - zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

W celu otrzymania faktury, prosimy o kontakt drogą mailową: szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl

W razie problemów z zalogowaniem, prosimy o kontakt:

-szkolenia@mutyzm-wybiorczy.org.pl lub

-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Ewy Romańskiej lub

-wysyłając wiadomość poprzez messenger do Edyty Gonczar.


Presenter

Ada Rogowska

Pedagog i terapeuta. Ukończyła wyższe studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Trener TUS i TZA. Terapeuta ręki oraz terapii taktylnej według Swietłany Masgutowej. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie pełni również funkcję koordynatora dzieci z mutyzmem wybiórczym. Członek Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. W 2019 uczestniczyła w szkoleniu z Maggie Johnson. Autorka wielu artykułów o mutyzmie wybiórczym.